Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Check Up για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Το Check Up για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα διενεργείται στη Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου και σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου Euromedica.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο +30 22410 45276

CHECK UP Σ.Μ.Ν.
Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας Α
Αυστραλιανό Αντιγόνο (Ηπατίτιδα Β)
Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C
Έλεγχος HIV

τιμή

32€