Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Ασφάλιση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ωράριο Εξυπηρέτησης

Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 – 16:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 45029 – 45013

Συμβάσεις Νοσηλείας

 • Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία, Λιμενικό Σώμα

Ο ασθενής προσέρχεται στην κλινική φέρνοντας το βιβλιάριο υγείας του.

Συμβάσεις Παρακλινικών (Διαγνωστικών) Εξετάσεων

 • Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία, Λιμενικό Σώμα

Μικροβιολογικές, Ακτινογραφίες , Υπέρηχοι , Triplex Αγγείων – Καρδιάς – Αορτής , Μαστογραφία , Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας, Αξονική Τομογραφία(με γνωμάτευση), Μαγνητική Τομογραφία – Αγγειογραφία (με γνωμάτευση).

Οι ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένοι πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις από το στρατιωτικό και από το κρατικό νοσοκομείο ότι δεν εκτελούνται εκεί οι εξετάσεις. Στην εντολή εξέτασης των άμεσα ασφαλισμένων πρέπει να αναγράφεται: «ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ & ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», με υπογραφή και σφραγίδα ελεγκτή.

Σημαντικές Οδηγίες για τον Ασθενή:

 1. Βιβλιάριο Υγείας (θεωρημένο)
 2. Παραπεμπτικό εξέτασης, θεωρημένο από τον ελεγκτή του ταμείου (εντός 5 ημερών)
 3. Ιατρική Γνωμάτευση (όπου απαιτείται)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοσίων Ταμείων της κλινικής. 

Ωράριο Εξυπηρέτησης

Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00 – 20:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 45294 – 45013 – 45003 -45005

Συμβάσεις Νοσηλείας

 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • NN
 • GROUPAMA
 • INTERAMERICAN
 • AXA
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • GENERALI

Γενικές Οδηγίες:

Ο ασθενής προσέρχεται στην κλινική φέρνοντας τον Αριθμό Ασφαλιστικού Συμβολαίου του.

Συμβάσεις Παρακλινικών (Διαγνωστικών) Εξετάσεων

 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • NN
 • GROUPAMA
 • INTERAMERICAN
 • AXA
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • GENERALI
 • ALICO
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Γενικές Οδηγίες:

Για Προασφαλιστικό Έλεγχο αποστέλλεται εντολή από την Ασφαλιστική σας Εταιρεία και κατόπιν κανονίζετε ραντεβού στα παραπάνω τηλέφωνα επικοινωνίας.

Καθώς τα ζητήματα οικονομικής φύσεως μπορεί να αποτελούν έναν επιπλέον λόγο ανησυχίας, οι εκπρόσωποι μας από το Τμήμα Διεθνών Ασθενών είναι στη διάθεση σας για να απαντήσουν οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά με τις υπηρεσίες ασφάλισης. Εάν διαθέτετε ασφαλιστική κάλυψη, θα αποστείλουμε το τιμολόγιο απευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία σας ή την πρεσβεία. Σας ενημερώνουμε ότι η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης και ενδέχεται να επηρεάσει τις οικονομικές υποχρεώσεις σας έναντι της κλινικής. Η εξόφληση του λογαριασμού πραγματοποιείται πριν τη λήψη της ιατρικής περίθαλψης και θεραπείας στην περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό σας οργανισμό ή την πρεσβεία. Η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου συνεργάζεται με τις περισσότερες διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες και βρίσκεται στη λίστα των «Preferred Partner» πολλών διεθνών εταιρειών ασφάλισης υγείας.