Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Πλαστική, Αισθητική & Επανορθωτική Χειρουργική

Στο τμήμα Πλαστικής, Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Το τμήμα στελεχώνεται από έμπειρους και ενημερωμένους για τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις και καινοτομίες, πλαστικούς χειρουργούς, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια και τη φροντίδα των ασθενών που μας εμπιστεύονται.

Στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής διενεργείται πληθώρα επεμβάσεων. Ενδεικτικά:

 • Ανάπλαση μαστού, μετά από μαστεκτομή
 • Λεμφαδενικός καθαρισμός
 • Γυναικομαστία
 • Μαστοπηξία, ανόρθωση μαστού
 • Αφαίρεση δερματικής βλάβης, λιπώματος, ογκιδίου, σπίλου
 • Λιποαναρρόφηση γλουτών, κοιλίας, μαστών, μοιρών
 • Κοιλιοπλαστική
 • Πλαστική βραχιονίων
 • Ωτοπλαστική (αφεστώτα ώτα)
 • Αιδοιοπλαστική
 • Ρινοπλαστική
 • Βλεφαροπλαστική
 • Lifting προσώπου
 • Ευθυασμός ρινικού διαφράγματος
 • Πλαστική κάλυψη τραύματος με δερματικό μόσχευμα
 • Διόρθωση ουλών
 • Διάνοιξη αιματώματος