Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Ουρολογικό

Το Ουρολογικό Τμήμα παρέχει διάγνωση, συμβουλευτική, θεραπεία και χειρουργικές επεμβάσεις για όλες τις παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος με τον πλέον σύγχρονο ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό ενδοσκοπικής και κλασσικής χειρουργικής.
Στην Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές με τη χρήση Laser, με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, για την αντιμετώπιση όλων των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος. Ειδικότερα:

Τεχνολογία GREENLIGHT (HPS) LASER για παθήσεις του προστάτη και, πιο συγκεκριμένα, για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη με την τεχνική της Επιλεκτικής Φωτοεξάχνωσης του Προστάτη (PVP).
Τεχνολογία STONELIGHT (YAG) LASER για παθήσεις του νεφρού, του ουρητήρα και λιθίαση του ουροποιητικού, καθώς και άλλες παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης.

Ακολουθεί επιλογή ορισμένων επεμβάσεων που διενεργούνται στην Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου:

 • Κυστεοσκόπηση
 • Ουρηθροσκόπηση
 • Ουρηθροτομή
 • Βιοψία Προστάτη
 • Περιτομή
 • Υδροκήλη
 • Κιρσοκήλη
 • Ορχεκτομή
 • Διουρηθρική
 • Αυχενοτομή
 • Νεφρεκτομή
 • Προστατεκτομή κλπ.

Σύγχρονος εξοπλισμός και ελάχιστα-επεμβατική χειρουργική

Τους τελευταίους μήνες η κλινική έχει επενδύσει σημαντικά στην ανανέωση και εκσυγχρονισμό του Ουρολογικού εξοπλισμού διαθέτοντας πλέον:

 • Holmium laser 30w 3ης γενεάς
 • Λαπαροσκοπικό Πύργο HD
 • Διπολικό σύστημα TURis
 • Εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο chip on the tip

Ο σύγχρονος εξοπλισμός και η τεχνογνωσία και εκπαίδευση των συνεργαζομένων Ουρολόγων μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε όλη τη γκάμα της σύγχρονης ελάχιστα-επεμβατικής Χειρουργικής Ουρολογίας. Τον τελευταίο χρόνο έχουν διενεργηθεί στην κλινική μας οι εξής πρωτοποριακές επεμβάσεις:

 • Λαπαροσκοπική Ριζική Προστατεκτομή
 • Λαπαροσκοπική Ριζική Νεφρεκτομή
 • Διουρηθρικές Προστατεκτομή με το σύστημα TURis
 • mini-Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία
 • Laser Νεφρολιθοτριψία