Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου διαθέτει μία πλήρως εξοπλισμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), η οποία διαθέτει άδεια για έξι κλίνες και την υποδομή για υποστήριξη δύο επιπλέον κλινών. Εκτός από τις μεθόδους διάγνωσης και υποστήριξης που είναι κοινές σε όλα τα τμήματα της κλινικής, όπως είναι η επεμβατική και μη επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη και οι αιμοδυναμικές μετρήσεις με δεξιό καρδιακό καθετηριασμό, στη ΜΕΘ της Euromedica εφαρμόζονται και άλλες εξειδικευμένες μέθοδοι, όπως ο μη επεμβατικός μηχανισμός αερισμού, η διαδερμική βηματοδότηση, η διαδερμική τραχειοστομία, η προγραμματισμένη ή επείγουσα τραχειοτομή, καθώς και η Θεραπεία Συνεχούς Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας (CRRT). Επείγουσα πλασμαφαίρεση έχει πραγματοποιηθεί, επίσης, με επιτυχία στην κλινική μας.

Επιπλέον, παρέχεται συνεχής υποστήριξη από το Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο (Ακτινολογικό, Υπερήχων, Αξονικό και Μαγνητικό Τομογράφο), καθώς και από όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Στη ΜΕΘ της Κλινικής μας νοσηλεύονται ασθενείς με οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα υγείας παθολογικών, χειρουργικών ή καρδιολογικών νοσημάτων, ήτοι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις με αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικών προβλημάτων, η κατάσταση των οποίων είναι, ωστόσο, σταθερή, ηλικιωμένοι ασθενείς, ασθενείς που χρήζουν συχνής εξειδικευμένης φροντίδας του αναπνευστικού συστήματος, ασθενείς με πιθανή ή βέβαιη εμφάνιση αρρυθμιών, ασθενείς που χρήζουν αυξημένης φροντίδας, ιδίως, αναπνευστικής υποστήριξης (π.χ. τραχειοστομία), καθώς και κάθε άλλος ασθενής που νοσηλεύεται στην κλινική μας αλλά λόγω επισφάλειας της κατάστασής του κρίνεται απαραίτητη η στενή παρακολούθηση του.

Λειτουργία 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα

Η Μονάδα μας λειτουργεί 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα στοχεύοντας στην επιτυχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε επείγοντος περιστατικού.
Τηλ.: +30 22410 45000 / 45205
Ώρες επισκεπτηρίου:
12:30 – 13:00 | 18:30 – 19:00
Οδηγίες πρόσβασης

Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜΕΘ είναι ο κύριος Τριανταφύλλου Εμμανουήλ, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος