Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Καρδιολογικό

Η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου διαθέτει Καρδιολογικό Τμήμα, πλήρως εξοπλισμένο με υπερσύχρονα μηχανήματα και στελεχωμένη με έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και διακεκριμένους ιατρούς.

Το Τμήμα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως 7 ημέρες την εβδομάδα. Το προσωπικό βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα και έγκαιρα οποιαδήποτε μορφή οξείας ή χρόνιας καρδιακής νόσου.

Το Καρδιολογικό Τμήμα της Κλινικής μας αποτελείται από:

Καρδιολογικός τομέας: Υπέρηχος, Triplex Καρδιάς, Δυναμική Υπερηχογραφία (Stress Echo), Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Holter ρυθμού, Αξονική Στεφανιογραφία

Τομέας λιπιδαιμίας: Αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις

Τομέας Τεστ Κοπώσεως: Δοκιμασία κοπώσεως