Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Υπεύθυνος Αποθήκης

Η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου στη Ρόδο μέλος του Ομίλου Euromedica, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπεύθυνο Αποθήκης

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού αποθήκης
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών παραλαβών, έλεγχος και οργάνωση των εμπορευμάτων
 • Φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Διενέργεια απογραφών και έλεγχος των αποθεμάτων
 • Οργάνωση και διαχείριση του χώρου της αποθήκης
 • Η άψογη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Κλινικής

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ
 • Απαραίτητη 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση χρήσης ERP ή/και προγράμματος διαχείρισης αποθήκης
 • Γνώση Έκδοσης παραστατικών διακίνησης/παραλαβών
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση υπολογιστών – MS Office
 • Αναλυτικές ικανότητες και κατανόηση των αριθμών.
 • Ομαδικότητα, οργανωτική αντίληψη, υπευθυνότητα και διαχείριση ομάδας
 • Ικανότητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την επίλυση προβλημάτων.
 • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
 • Ολοκληρωμένη στρατιωτική θητεία (για υποψήφιους)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων