Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Υδραυλικός/Συντηρητής Βάρδιας – Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

Η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου στη Ρόδο μέλος του Ομίλου Euromedica, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υδραυλικό/Συντηρητή Βάρδιας για το τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα της Κλινικής και αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων
 • Συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων και επιδιόρθωση βλαβών και φθορών
 • Πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις της Κλινικής
 • Προετοιμασία του εξοπλισμού και του χώρου εργασίας του τμήματος συντήρησης
 • Υποστήριξη σε όλες τις εργασίες που σχετίζονται με το τμήμα, ανάλογα με τις οδηγίες του άμεσου προϊσταμένου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου σπουδών
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή φυσική κατάσταση, διακριτική συμπεριφορά και εχεμύθεια
 • Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, διπλώματα ή πιστοποιητικά θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων