Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Νοσηλευτές/Βοηθοί Νοσηλευτές/Μαίες για Σεζόν Καλοκαίρι 2024

Η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου στη Ρόδο μέλος του Ομίλου Euromedica, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Νοσηλευτές/Βοηθοί Νοσηλευτές/Μαίες για Σεζόν Καλοκαίρι 2024

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι, Α.Τ.Ε.Ι,Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ, ΔΕ της ημεδαπής ή και ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
 • Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Κάλυψη Διαμονής & Διατροφής
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Δυνατότητα απασχόλησης full σεζόν (Μάιος- Οκτώβριος) ή και σε μηνιαία-δίμηνη βάση
 • Προοπτική ευρύτερης συνεργασίας με τον Όμιλο Euromedica

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων