Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Ιατροί (Διάφορες Ειδικότητες)

Η Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση της Γενικής Κλινική Δωδεκανήσου στη Ρόδο τις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες:

  • Νεφρολόγο
  • Εντατικολόγο
  • Καρδιολόγο
  • Παθολόγο

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων