Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Καριέρα

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας της Euromedica Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου είναι το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας.
Η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου επενδύει στην εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού μέσω προγραμμάτων και σεμιναρίων διαρκούς κατάρτισης.

Στόχο μας αποτελεί η ανάπτυξη των επιπέδων τεχνογνωσίας και κατάρτισης, με σκοπό την παροχή καλύτερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών στους ασθενείς μας.

Κατηγορίες Προσωπικού

Το προσωπικό της κλινικής διαιρείται στο νοσηλευτικό, διοικητικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό καθώς και στο προσωπικό υποστήριξης.

Εμείς παρέχουμε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον στους εργαζομένους μας για την επαγγελματική τους προοπτική και εξέλιξη.

Εάν εσείς δεσμεύεστε να παρέχετε ασφαλή και υψηλή φροντίδα υγείας στους ανθρώπους, σας θέλουμε στην ομάδα μας.


    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων