Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Διοίκηση

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος

ΑΡΑΘΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διευθυντής

ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Μέλη Δ.Σ.

ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ