Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Η Κλινική

Η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2006 σε ολοκαίνουριες, υπερσύγχρονες και  πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις 12.500 τ.μ. και βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού στη Ρόδο.

Η Κλινική έχει σχεδιαστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί ιατρικών εγκαταστάσεων και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής.

Οι υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως το έμπειρο, αφοσιωμένο και άριστα καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής, διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς θα λάβουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία καθιστώντας την παραμονή τους στην κλινική όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και άνετη.

Η υποδειγματική οργάνωση σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και το γεγονός ότι συνεργάζεται με διαπρεπείς και άριστα εκπαιδευμένους ιατρούς, καθιστούν την Κλινική τον κορυφαίο και πλέον αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών φροντίδας υγείας της Ρόδου.

Η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου διαθέτει 124 κλίνες κατανεμημένες σε 3 ορόφους (δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, deluxe δωμάτια και σουίτες).

Οι εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις on-site υποστηρικτικές υπηρεσίες προσφέρουν στο ιατρικό προσωπικό τη δυνατότητα να αναλάβει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, από τη διεξαγωγή εξετάσεων ρουτίνας έως πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στη θέσπιση νέων προτύπων και επιπέδων στον τομέα της Ιατρικής, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Γνωρίζοντας τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η Euromedica επενδύει στο προσωπικό της μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της Φροντίδας της Υγείας.

Η μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο κρατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, παράλληλα με την πλειονότητα των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης διασφαλίζει την αριστεία στον τομέα της Ιατρικής και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υψηλής ποιότητας και εγγυάται, ταυτόχρονα, αξιοπιστία. Βασικό όραμά στη Γενική Κλινική Δωδεκανήσου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας.

Αποστολή και Όραμα

Αποστολή της Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου αποτελεί η παροχή στην κοινωνία υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στο επίκεντρο, ωστόσο, της αποστολής βρίσκεται η τήρηση των αρχών επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής που διέπουν κάθε πτυχή της οργάνωσης της Κλινικής, των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών, του τρόπου με τον οποίο το προσωπικό τίθεται στην υπηρεσία των ασθενών και της αλληλεπίδρασης με συνεργάτες.

Όραμα μας, στο πλαίσιο επίτευξης αυτών των στόχων, αποτελεί η αναγνώριση μας ως μονάδα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας υψηλής ποιότητας. Υψηλή ποιότητα για εμάς σημαίνει:

Ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου
Καινοτομία στις Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών
Ευρύ φάσμα υπηρεσιών
Όραμα μας αποτελεί η διάκριση και αναγνώρισή μας ως μία αστείρευτη πηγή ίασης και ελπίδας για τους ανθρώπους και την κοινωνία που υπηρετούμε.

Δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου αποτελεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Να εργαζόμαστε σεβόμενοι το πλαίσιο λειτουργίας, τους κανονισμούς και τις αρχές των προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας της Κλινικής μας
Συνεχής βελτίωση και εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών
Χρήση νέων τεχνολογιών με σκοπό τη βελτίωση της Εξυπηρέτησης Πελατών
Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού με σκοπό την παροχή προς τους ασθενείς αποτελεσματικότερης ποιότητας στις υπηρεσίες φροντίδας της υγείας
Συνεχή προσπάθεια με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω νέων και καινοτόμων μεθόδων
Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων μας, της εφαρμογής και διαρκούς βελτίωσης της αποδοτικότητας του επιλεγμένου Συστήματος Ποιότητας, η Διοίκηση του Νοσοκομείου μάς παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους.

Οι βασικές αξίες μας

Επιδεικνύουμε έντονο ενδιαφέρον, στοχεύουμε σε προοδευτικές πολιτικές και καλλιεργούμε θετική στάση προς επίτευξη των στόχων μας
Αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα μας και αναζητούμε ενεργά νέους τρόπους και μεθόδους βελτίωσης
Εκφράζουμε αδιάλειπτα την εκτίμηση μας σε αξίες, όπως η ακεραιότητα, η αξιοπιστία και ο σεβασμός του ατόμου
Στοχεύουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησης μας διατηρώντας ταυτόχρονα βιώσιμα επίπεδα αποδοτικότητας δημιουργώντας βάσεις εμπιστοσύνης των μετόχων
Χτίζουμε εποικοδομητικές σχέσεις για να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα