Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Εξειδικευμένες επεμβάσεις ενδοκρινικής χειρουργικής

Απαιτητικές επεμβάσεις ενδοκρινικής χειρουργικής πραγματοποιούνται πλέον αρκετά συχνά στη Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου. Πριν από λίγες ημέρες έγιναν τρεις επεμβάσεις σε άνδρες ασθενείς με τη χρήση νευροδιεγέρτη, μία τεχνική που δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινή πρακτική των χειρουργείων του θυρεοειδή, αλλά μόνον σε κάποιες πιο εξειδικευμένες και πολύπλοκες περιπτώσεις, που έχουν αυξημένη πιθανότητα κάκωσης του νεύρου.

Στο παρελθόν οι ασθενείς αυτοί θα έπρεπε να παραπεμφθούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα μεγάλων αστικών κέντρων. Τώρα όμως οι αναγκαίες επεμβάσεις γίνονται με ασφάλεια στον τόπο τους, χωρίς οι ασθενείς να επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα για τη μετακίνησή τους.

Η χρήση των νευροδιεγερτών

Tα τρία περιστατικά αφορούσαν καταδυόμενες βρογχοκήλες. Λόγω της μεγάλης κατάδυσης των θυρεοειδών αδένων στο θώρακα χρησιμοποιήθηκαν οι συσκευές ανίχνευσής νεύρων, γνωστές ως «νευροδιεγέρτες». Κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής, ο νευροδιεγέρτης χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, που είναι υπεύθυνο για τη φώνηση. Η χρήση του νευροδιεγέρτη είναι διαθέσιμη στη Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου από το Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής και την ομάδα χειρουργικής ενδοκρινών αδένων της κλινικής.

Η Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου, διαθέτοντας άρτια καταρτισμένο και έμπειρο ιατρικό προσωπικό, μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας στους ασθενείς του νησιού και της ευρύτερης περιοχής της Δωδεκανήσου.