Επείγοντα περιστατικά +30 22410 45276

Διαγνωστικά Εργαστήρια

Στο Διαγνωστικό Τμήμα της Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου παρέχονται υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όλο το Νομό Δωδεκανήσου, με τμήματα όλων των ειδικοτήτων.

Στο μικροβιολογικό εργαστήριο και στο απεικονιστικό τμήμα της Κλινικής διενεργείται μία σειρά εξετάσεων με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

 • Αιματολογικό
 • Αιμοδυναμικό
 • Ανοσολογικό
 • Βιοχημικό
 • Μικροβιολογικό
 • Ιστοπαθολογικό
 • Μοριακής Βιολογίας
 • Ορμονολογικό
 • Καλλιέργειες
 • αναλύσεων υγρών

Απεικονιστικό

 • Ακτινογραφικό
 • Ακτινοσκοπικό
 • Αξονική Τομογραφία
 • Αξονική Στεφανιογραφία
 • Μαγνητική Τομογραφία
 • Αγγειογραφία
 • Μαστογραφία
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας
 • Υπερηχογραφήματα
 • Έγχρωμο Triplex
 • Holter Ρυθμού
 • Holter Πίεσης
 • Τεστ κοπώσεως
 • Δυναμική Υπερηχογραφία

Έχουμε διαμορφώσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με την πλειονότητα των Δημοσίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης.

Μπορείτε να το δείτε εδώ!